Đăng Nhập
Đơn vị sinh thái nào bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh?
A. Hệ sinh thái
B. Quần Thể
C. Loài
D. Quần xã
"Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong một môi trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó". Theo độ lớn, hệ sinh thái có thể chia thành hệ sinh thái nhỏ (bể nuôi cá), hệ sinh thái vừa (một thảm rừng, một hồ chứa nước), hệ sinh thái lớn (đại dương). Tập hợp tất cả các hệ sinh thái trên bề mặt trái đất thành một hệ sinh thái khổng lồ sinh thái quyển (sinh quyển). Hệ sinh thái bao gồm hai thành phần: Vô sinh (nước, không khí,...) và sinh vật. Giữa hai thành phần trên luôn luôn có sự trao đổi chất, năng lượng và thông tin.
Một ngày trên sao Thủy dài bằng khoảng bao lâu trên Trái Đất?
A. 6 ngày
B. 6 tháng
C. 6 năm
D. 60 năm
Thời gian để mặt trời quanh quanh tâm Thiên Hà của chúng ta?
A. 225 ngàn năm
B. 225 vạn năm
C. 225 triệu năm
D. 225 tỉ năm
3 mối quan hệ: vua tôi, cha con, vợ chồng được gọi là gì?
A. Tam đàn
B. Tam thường
C. Tam hệ
D. Tam cương
Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng lúc đầu có tên là gì?
A. Nhớ đồng đội
B. Nhớ Tây Tiến
C. Quân không tóc
D. Nhớ Việt Bắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: