Đăng Nhập
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là thầy giáo dạy môn học gì?
A. Địa Lý
B. Văn Học
C. Toán Học
D. Lịch Sử
Trong các động vật sau đây, con vật nào giống đực mà có thể ấp trứng?
A. Vịt
B. Gà
C. Đà điểu
D. Chim cánh cụt
Quốc gia đầu tiên sử dụng chữ tượng hình?
A. Ai Cập
B. Hy Lạp
C. Ấn Độ
D. ARập
Động vật nào có vú có thể bay được?
A. Đại bàng
B. Dơi
C. Thiên nga
D. Châu chấu
'Nữ Hoàng' là tên củ của con sông nào ở Việt Nam?
A. Sông Đà
B. Sông Hồng
C. Sông Thao
D. Sông Thu Bồn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: