Đăng Nhập
"Tấn trò đời" là bộ tác phẩm của nhà văn nào?
A. Albert Camus
B. Boissand Janine
C. Stowe Harriet Beecher
D. Honoré de Balzac
Tấn trò đời gồm khoảng 95 tác phẩm được Balzac gộp lại vào năm 1842, gồm 3 phần: nghiên cứu về thói quen, nghiên cứu triết học và nghiên cứu bản chất.
"Thái miếu" ở Hoàng thành Huế thờ ai?
A. Danh y Lãn ông
B. Trinh nữ
C. Thần núi
D. Ông tổ nhà Nguyễn
Thái miếu ở Hoàng thành Huế ngoài việc thờ các chúa Nguyễn còn thờ bao nhiêu vị công thần?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Các công thần được phối thờTả vu:1.Tôn nhơn phủ Tôn nhân lệnh Nghĩa Hưng quận vương Tôn Thất Khê (1539-1616)2.Tôn nhơn phủ Tả tôn chánh Quốc Oai công Tôn Thất Hiệp (1653-1675)3.Tôn nhơn phủ Hữu tôn chánh Tương Dương quận vương Tôn Thất Hạo (?-?)4.Tôn nhơn phủ Hữu tôn chánh Hải Đông quận vương Tôn Thất Đồng (?-1777).Hữu vu:1.Thái sư Uy quốc công Nguyễn Ư Kỷ (?-?)2.Thái sư Hoằng quốc công Đào Duy Từ (?-1634)3.Thái bảo Anh quốc công Nguyễn Hữu Tiến (?-1666)4.Thái phó Tĩnh quốc công Nguyễn Hữu Dật (?-1681)5.Thiếu phó Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh (?-1700)6.Thái bảo Thăng Bình quận công Nguyễn Cửu Dật (?-1775)7.Hiệp biện Đại học sĩ Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh (?-1767).
Đào Duy Từ xuất thân trong gia đình làm nghề gì?
A. Nông dân
B. Quan lại
C. Phường hát
D. Thương gia
Đào Duy Từ, hiệu là Lộc Khê, quê ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hoa, Đại Việt[3]. Cha ông tên là Đào Tá Hán, một xướng hát chuyên nghiệp. Ông thông minh, và học rộng biết nhiều. Ông đi thi hương ở Thanh Hoa. Hiếu ty cho Đào Duy Từ là con nhà phường chèo
Nhà văn Nam Cao (1915-1951) có bao nhiêu người con?
A. Không có
B. 2
C. 3
D. 5
Ông có một vợ và năm người con, trong đó một người đã mất trong nạn đói năm 1945.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: