Đăng Nhập
Người ta thường nói "Trong như ... " gì?
A. Than gỗ
B. Đủa mun
C. Hạt na
D. Hổ phách
Theo các nghiên cứu khoa học thì hạt gạo nào sau đây có nhiều dinh dưỡng hơn cả?
A. Tấm
B. Cám
C. Mộc tuyền
D. Lức
Ngoài phổi, ếch còn hô hấp bằng bộ phận nào?
A. Miệng
B. Mắt
C. Da
D. Mủi
Năm 2011 bộ phim nào đả dành được giải Oscar cho phim hay nhất?
A. Black Swan
B. The Artist
C. The reader
D. The King's Speech
Tên gọi Pha Đin (đèo Pha Đin) nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái có nghĩa là gì?
A. Sông và Núi
B. Nước và Lửa
C. Trời và Đất
D. Cây và Đất
Tên gọi Pha Đin (đèo Pha Đin) nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái, Phạ Đin, trong đó Phạ nghĩa là "trời", Đin là "đất"[5] hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: