Đăng Nhập
Samurai là những chiến binh thời xưa của nước nào?
A. Hàn Quốc
B. Nhật Bản
C. Trung Quốc
D. Ấn Độ
Vũ khí của các chiến binh Samurai là gì?
A. Súng
B. Phi tiêu
C. Kiếm
D. Cung
Ai là người tìm ra châu Mỹ?
A. Marco Polo
B. Christophe Colombo
C. Washington
D. James Cook
Quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống thành phố nào?
A. Hiroshima
B. Nagasaki
C. Tokyo
D. Osaka
Vũ khí nổi tiếng của thổ dân Úc là gì?
A. Cung tên
B. Nỏ
C. Boomerang
D. Giáo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: