Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần ..."?
A. Chủ
B. Chuồng
C. Tổ
D. Lồng
Từ nào còn thiếu trong câu "Chó chui gầm ..."?
A. Giường
B. Tủ
C. Bàn
D. Chạn
Từ nào còn thiếu trong câu "Chó ngáp phải ..."?
A. Ruồi
B. Muỗi
C. Mật
D. Bã
Từ nào còn thiếu trong câu "Đất có lề, quê có ..." ?
A. Đường
B. Ao
C. Hồ
D. Thói
Theo kinh nghiệm chăn nuôi của người xưa thì chuồng gà xoay hướng nào không tốt?
A. Đông
B. Tây
C. Nam
D. Bắc
Người xưa có câu, chuồng gà hướng Đông, cái lông không còn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: