Đăng Nhập
Dạng địa hình nào dưới đây do sóng biển tạo nên?
A. Tam giác châu
B. Cồn cát ở bờ biển
C. Bãi biển
D. Hoang mạc cát
Người ta chia khí quyển thành mấy tầng?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Tầng nào của khí quyển ở sát mặt đất?
A. Tầng bình lưu
B. Tầng đối lưu
C. Tầng nhiệt
D. Tầng giữa
Tầng đối lưu chiếm bao nhiêu % khối lượng không khí của khí quyển?
A. 70%
B. 75%
C. 80%
D. 83%
Lớp Ôzôn tập trung chủ yếu ở tầng nào?
A. Tầng đối lưu
B. Tầng bình lưu
C. Tần giữa
D. Tầng ngoài
Lớp ôzôn là một lớp khí quyển trên bề mặt Trái Đất có tập trung hàm lượng ôzôn cao. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), lớp ôzôn ở tầng bình lưu bảo vệ Trái Đất chống các tia cực tím của Mặt Trời phải mất lâu hơn 5 đến 15 năm so với dự báo mới có thể phục hồi hoàn toàn.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: