Đăng Nhập
Truyền thuyết nào sau đây thuộc thời kỳ Âu Lạc?
A. An Dương Vương
B. Lạc Long Quân - Âu Cơ
C. Sơn Tinh - Thủy Tinh
D. Thánh Gióng
Họ Hồng Bàng và thời kỳ Văn Lang: mang tính chất sử thi, phản ánh không khí anh hùng ca thời Hùng Vương dựng nước và trình độ khá văn minh của người Văn Lang. Các truyền thuyết tiêu biểu của thời kỳ này là Lạc Long Quân-Âu Cơ, Sơn Tinh-Thủy Tinh, Thánh Gióng, Thánh Hùng Linh Công, Hùng Vương thứ sáu, Hùng Vương thứ mười tám...Thời kỳ Âu Lạc và Bắc thuộc: Nước Âu Lạc của An Dương Vương tồn tại khoảng 50 năm (257 TCN-208 TCN). Thời kỳ Bắc thuộc hơn 10 thế kỷ (207 TCN-938) là thời kỳ bị xâm lược và chiến đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết tiêu biểu của thời Âu Lạc là truyện An Dương Vương, kết cấu gồm hai phần: phần đầu là lịch sử chiến thắng, phần sau là lịch sử chiến bại. Các truyền thuyết phản ánh các cuộc vũ trang khởi nghĩa chống xâm lược thời kỳ Bắc thuộc là Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí...
Siêu sao điện ảnh Thành Long của Trung Quốc có họ là gì?
A. Lý
B. Triệu
C. Trần
D. Hồ
Máy bay trực thăng được phát minh vào năm nào?
A. 1880
B. 1914
C. 1936
D. 1945
Tháp Eiffel nổi tiếng thế giới được xây dựng hoàn tất vào năm nào?
A. 1833
B. 1883
C. 1889
D. 1905
Tên dân gian của Venus (Sao Kim)?
A. Sao Bắc Đẩu
B. Sao Mai hoặc sao Hôm
C. Sao Khuê
D. Sao Chức Nữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: