Đăng Nhập
Đâu là một loại vải?
A. Vải thê
B. Vải the
C. Vải dẽ
D. Vải thề
Vải dệt bằng sợi thưa, thường dùng để may áo dài
Chất khí không hoặc rất khó tác dụng hoá học với chất khác gọi là gì.
A. Khí trơ
B. Khí hiếm
C. Khí lỏng
D. Khí thơm
Em bé hễ bú no quá mà nôn ra sữa là gì?
A. Ợ
B. Trớ
C. Hắt xì
D. Ho
Đâu là một căn bệnh ở người?
A. Trị
B. Trĩ
C. Lý
D. Ly
Bệnh phình tĩnh mạch hậu môn, sinh ra chứng đi ngoài ra máu.
Đâu là một tên gọi khác của dân tộc Bru-Vân Kiều?
A. Trị
B. Tri
C. Trì
D. Chị

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: