Đăng Nhập
Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là Tay không?
A. Karate
B. Judo
C. Taewondo
D. Karatedo
Có bao nhiêu vị trạng nguyên dưới thời vua Gia Long?
A. 1
B. 3
C. 5
D. Không có vị nào
Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo vào năm nào?
A. 1428
B. 1432
C. 1457
D. 1450
Ngày Quốc Khánh của Cuba là ngày nào?
A. 01/01/1959
B. 06/ 02/1959
C. 16/03/1959
D. 26/04/1959
Ngày nước ta đổi tên thành CHXHCN Việt Nam là ngày nào?
A. 2/7/1976
B. 2/7/1977
C. 2/7/1978
D. 2/7/1979

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: