Đăng Nhập
Bức tượng "Chúa Kito cứu thế" một trong bảy kỳ quan của thế giới mới nằm ở nước nào?
A. Pháp
B. Nhật Bản
C. Nga
D. Brazil
Bức tượng nổi tiếng "Tượng Đất Mẹ" được xây bằng bêtông có hình người phụ nữ giương cao một thanh kiếm, thuộc nước nào?
A. Mỹ
B. Nga
C. Pháp
D. Brazil
Giống như tò he ở Việt Nam, ở Nhật cũng có một loại kẹo được tạo thành những hình thù phong phú và đẹp mắt, được gọi là:
A. Taiyaki
B. Wagashi
C. Mochi
D. Amezaiku
Ngọn núi được mệnh danh là "Núi thơ" ở Ninh Bình còn có tên gọi khác là gì?
A. Núi Non Nước
B. Núi Cánh Diều
C. Núi Bài Thơ
D. Núi Ngọc Mỹ Nhân
Núi Ngọc Mỹ Nhân là di tích lịch sử văn hóa nằm ở phía đông thành phố Ninh Bình còn có tên gọi khác là gì?
A. Núi Bài Thơ
B. Núi Non Nước
C. Núi Tiên
D. Núi Cánh Diều

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: