Đăng Nhập
Quyển sách nào đồng tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân?
A. Nhân văn Việt Nam
B. Việt Nam
C. Thi nhân Việt Nam
D. Nam Bộ mến yêu
"...vàng ngơ ngác / Đạp trên lá vàng khô" trong đấu 3 chấm là con gì?
A. Con hươu
B. Con nai
C. Con la
D. Con lừa
Trong bài "Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư
Có bao nhiêu cô gái trong tiểu đội thanh niên xung phong đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc vào ngày 24/7/1968?
A. 6
B. 9
C. 10
D. 12
"Lý mười thương" là bài dân ca của miền nào?
A. Trung
B. Nam
C. Bắc
D. Tây
Ai là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng nhật thực?
A. Galileo
B. Newton
C. Talet
D. Pitago

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: