Đăng Nhập
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Ninh Bình?
A. Thanh Hóa
B. Nam Định
C. Thái Bình
D. Hà Nam
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Vĩnh Phúc?
A. Yên Bái
B. Phú Thọ
C. Hà Tây
D. Thái Nguyên
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với tỉnh Quảng Bình?
A. Nghệ An
B. Thanh Hóa
C. Hà Tỉnh
D. Thừa Thiên Huế
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với tỉnh Quảng Trị?
A. Quảng Bình
B. Hà Tỉnh
C. Quảng Nam
D. Tp. Đà Nẵng
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế?
A. Quảng Trị
B. Quảng Bình
C. Quãng Ngãi
D. Kon Tum

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: