Đăng Nhập
Nhà toán học Poát-xông là người nước nào?
A. Ý
B. Đức
C. Anh
D. Pháp
Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ là kiểu quan hệ gì?
A. cộng sinh
B. hội sinh
C. kí sinh
D. hợp tác
Bệnh ung thư máu ác tính ở người là do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng nào?
A. Chuyển đoạn
B. Đảo đoạn
C. Lặp đoạn
D. Mất đoạn
Tỉnh nào có nhiều đơn vị hành chính Thành phố, Thị xã, huyện nhiều nhất Việt Nam?
A. Thanh Hoá
B. Nghệ An
C. Đà Nẵng
D. Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hoá là tỉnh có nhiều đơn vị hành chính nhất Việt Nam.Thanh Hoá có 1 Thành phố, 2 thị xã và 24 huyện.
Triều đại phong kiến nào tồn tại lâu nhất ở Việt Nam?
A. Nhà Tiền Lý
B. Nhà Tiền Lê
C. Nhà Hậu Lê
D. Nhà Hậu Lý
Triều đại tồn tại lâu nhất: nhà Hậu Lê 356 năm (1428 - 1527 và 1533 - 1788)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: