Đăng Nhập
Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời là hành tinh nào?
A. Sao diêm vương
B. Sao mộc
C. Sao chổi
D. Sao thổ
Trong 5 giác quan lưỡi thuộc giác quan nào?
A. Khứu giác
B. Thính giác
C. Vị giác
D. Thị giác
Con sông chính ở Ai Cập tên là gì?
A. Nile
B. Danube
C. Amazone
D. Tigris
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh vào ngày mấy?
A. 19/05/1980
B. 02/09/1945
C. 30/04/1930
D. 19/05/1890
Trước khi tan vỡ Liên Ban Xô Viết có bao nhiêu thành viên?
A. 8
B. 10
C. 15
D. 16

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: