Đăng Nhập
Bộ phim "Mùi cỏ cháy" đã nhận được giải thưởng nào tại liên hoan phim VN lần thứ 17?
A. Bông sen vàng
B. Cánh diều bạc
C. Cánh diều vàng
D. Bông sen bạc
Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã mô tả dự kiện lịch sử trọng đại nào với ca từ "Ba mươi sáu phố ngày đêm hôm ấy/..."?
A. Ngày Quốc Khánh
B. Giải phóng Thủ Đô
C. Giải phóng Niền Nam
D. 1000 năm Thăng Long, HN
ca từ trong bài Ba Đình Nắng, Nhạc Bùi Công Kỳ, thơ Vũ Hoàng Đỉnh, sáng tác 1948
Quốc gia nào được Liên Hợp Quốc chọn làm ngày môi trường thế giới năm 2011?
A. Nhật Bản
B. Nga
C. Việt Nam
D. Ấn Độ
Đâu không phải là tác phẩm của nhà văn Anh Đức?
A. Hòn đất
B. Bức thư Cà Mau
C. Đứa con của đất
D. Gió đầu mùa
Gió đầu mùa là của Thạch Lam
Bùi Đức Ái là tên thật của nhà văn nào?
A. Thạch Lam
B. Anh Đức
C. Chế Lan Viên
D. Đinh Hùng
Sinh năm 1935 tại Châu Thành , An Giang sáng tác rất nhiều truyện ngẵn như Hòn đất, Bức thư Cà Mau, Đứa con của đất...

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: