Đăng Nhập
Trong huyền thoại các nhà đi biển thì loài cá nào sẽ cứu giúp người bị nạn trên biển?
A. Cá mập
B. Cá voi
C. Hải cẩu
D. Cá heo
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/35708/ly-ky-ca-voi-cuu-nguoi-viet-o-bien-dong.htmlChuyện cá voi cứu người tưởng như chỉ có trong huyền thoại và những câu chuyện kể cho thiếu nhi. Thế nhưng thật bất ngờ khi chúng tôi tìm được hai nhân chứng đã từng được cá voi cứu sống trên biển Đông.
Tổ chức nào sáng lập ra tổ chức quy định các quy tắc về kế toán của mỹ(GAAP)?
A. SEC
B. FASB
C. GASb
D. IASB
GAAP la một tổ chức quy định các quy tắc về kế toán của mỹ do FASB sáng lập
Tổ chức nào sáng lập ra tổ chức quy định các quy tắc về kế toán của mỹ(GAAP)?
A. SEC
B. FASB
C. GASb
D. IASB
GAAP la một tổ chức quy định các quy tắc về kế toán của mỹ do FASB sáng lập
Đơn vị khối lượng ngoài hệ đo lường quốc tế dùng để đo khối lượng kim loại quý, đá quý trong nghề kim hoàn là gì?
A. Rada
B. Mác ma
C. Cara
D. Var
Đâu là công cụ phục vụ trong nông nghiệp dùng để xới, lật lớp đất canh tác trước khi trồng trọt
A. Bay
B. Xẻng
C. Búa
D. Cày

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: