Đăng Nhập
Trong Miền Nam quả "Roi" gọi là quả gì?
A. Đào
B. Mận
C. Lê
D. Ổi
Đâu là tên nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới?
A. David archuleta
B. David beckham
C. David Copperfield
D. David de Gea
Báo "Sự Thật" là tiền thân của tờ báo nào?
A. Thanh niên
B. Tuổi trẻ
C. Lao động
D. Nhân dân
Ai là tác giả: "Rặng Trâm Bầu", "Qua bến đò Quan", "Khi Thành phố lên đèn",...?
A. An Trung
B. Thái Cơ
C. Nguyễn Tý
D. Phan Huỳnh Điểu
Trong truyện Thạch Sanh công chúa Quỳnh Nga bị con gì bắt đi?
A. Đại bàng
B. Diều hâu
C. Trăn tinh
D. Thuồng luồng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: