Đăng Nhập
'Gửi nắng cho em/Chiếc gậy Trường Sơn/Con kênh ta đào,...' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trần Tiến
B. Phan Huỳnh Điểu
C. Đoàn Chuẩn
D. Phạm Tuyên
'Gởi Người Em Gái Miền Nam' là sáng tác của nhạc sĩ nào?Cành hoa tim tím bé xinh xinh...
A. Từ Linh và Đoàn Chuẩn
B. Trần Tiến
C. Phạm Tuyên
D. Vũ Trọng Hồi
'Hà Nội niềm tin và hy vọng' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Nhân
B. Vũ Thanh
C. Tôn Thất Lập
D. Phan Huỳnh Điểu
'Hà Nội mùa thu' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Nhân
B. Phan Huỳnh Điểu
C. Đỗ Nhuận
D. Vũ Thanh
'Hát cho dân tôi nghe' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Nhân
B. Phan Huỳnh Điểu
C. Trịnh Công Sơn
D. Tôn Thất Lập

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: