Đăng Nhập
Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6km, trong thời gian 40 phút. Vận tốc của học sinh đó là:
A. 19,44m/s
B. 15m/s
C. 1,5m/s
D. 2/3m/s
Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 0,9km trong thời gian 10 phút. Vận tốc trung bình của học sinh đó là:
A. 15m/s
B. 1,5m/s
C. 9Km/h
D. 0,9Km/h
Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc trung bình 30km/h mất 1h30phút. Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là:
A. 39Km
B. 45Km
C. 2700Km
D. 10Km
Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có:
A. Ma sát
B. Trọng lực
C. Quán tính
D. Đàn hồi
Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang trái, điều đó chứng tỏ xe:
A. Đột ngột rẽ trái
B. Đột ngột rẽ phải
C. Đột ngột tăng tốc
D. Đột ngột giảm tốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: