Đăng Nhập
Theo y học cổ truyền, huyệt "Thần khuyết" nằm ở đầu?
A. Hông
B. Giữa Rốn
C. Giữa trán
D. Giữa bàn tay
Huyệt thần khuyết:- Vị trí: Tại chính giữa rốn.- Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quan, tổn thương đến khí, làm thân thể mất đi sự linh hoạt.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Khí hải" nằm ở đầu?
A. Dưới rốn
B. Trên rốn
C. Hông phải
D. Hông trái
- Huyệt Khí hải:- Vị trí: Dưới rốn 4cm.- khi bị điểm trúng: Đập vào vách bụng, tĩnh động mạch vàsườn, phá khí, máu bị ứ lại làm thân thể mất đi sự linh hoạt.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Quan nguyên" nằm ở đầu?
A. Trên rốn
B. Trên vú trái
C. Trên vú phải
D. Dưới rốn
- Huyệt Quan nguyên:- Vị trí: Dưới rốn 7cm.- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch vách bụng dưới, tĩnh mạch và thần kinh sườn gây chấn động ruột, khí huyết ứ đọng.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Trung cực" nằm ở đầu?
A. Bụng
B. Lưng
C. Bộ hạ
D. Hậu môn
.- Huyệt Trung cực:- Vị trí: Dưới rốn 10cm.- Khi bị điểm trúng: Đập vào động mạch vách bụng, tĩnh mạch vàchấn đọng thần kinh kết tràng chữ S, thương tổn khí cơ.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Khúc cốt" nằm ở đầu?
A. Hạ bộ
B. Chân
C. Sống lưng
D. Đầu gối
- Huyệt Khúc cốt:- Vị trí: Tại xương khung chậu bụng dưới – hạ bộ.- Khi bị điểm trúng: Thương tổn đến khí cơ toàn thân, khí huyết ứ đọng.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: