Đăng Nhập
Từ xưng hô trọng thị với người đối thoại theo kiểu cổ?
A. Tiên sinh
B. Tiên ông
C. Tiên tiến
D. Tiên tri
Hệ thống dương lịch đang được sử dụng phổ biến trên thế giới hiện nay đã được lập bởi ai?
A. Một nhà thiên văn
B. Một nhà toán học
C. Đức Giáo Hoàng
D. Một vị vua
Phát minh nào sau đây được coi là điểm xuất phát của cuộc cách mạng công nghiệp thế giới thế kỷ 18?
A. Động cơ Diesel
B. Động cơ xăng
C. Động cơ điện
D. Động cơ hơi nước
Ngày quốc tế lao động là ngày nào?
A. 01/04
B. 01/05
C. 01/06
D. 01/07
Ngày Quốc tế lao động 01/05 xuất phát từ một phong trào bãi công của công nhân tại Mỹ yêu cầu gì?
A. Tăng lương
B. Giảm giờ làm
C. Chống sa thải
D. An toàn lao động

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: