Đăng Nhập
Thời Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam do ai lập nên?
A. Lê Lợi
B. Lê Thái Tổ
C. Lê Hoàn
D. Lê Thánh Tôn
Ai đã sáng tác bài thơ 'Nam Quốc Sơn Hà'?
A. Lý Công Uẩn
B. Lý Thường Kiệt
C. Nguyễn Trãi
D. Lê Lợi
Bộ luật Hồng Đức được xây dựng và ban hành dưới thời nào?
A. Lê Thái Tổ
B. Lê Thái Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Nhân Tông
Chiến thắng có ý nghĩa lớn lao của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong năm 1785 là chiến thắng gì?
A. Hạ thành Quy Nhơn
B. Chiếm đất Gia Định
C. Đánh bại quân Xiêm
D. Giải phóng Quảng Ninh
Tác giả của bộ 'Thượng Kinh ký sự', nhà y học lỗi lạc của Việt Nam thế kỷ XVIII là ai?
A. Tuệ Tĩnh
B. Ngô Nhân Danh
C. Lê Quý Đôn
D. Lê Hữu Trác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122604
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: