Đăng Nhập
Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo vận tốc?
A. m/s
B. N/m
C. Km/h
D. Km/ph
Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6km, trong thời gian 40 phút. Vận tốc của học sinh đó là:
A. 19,44m/s
B. 15m/s
C. 1,5m/s
D. 2/3m/s
Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 0,9km trong thời gian 10 phút. Vận tốc trung bình của học sinh đó là:
A. 15m/s
B. 1,5m/s
C. 9Km/h
D. 0,9Km/h
Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc trung bình 30km/h mất 1h30phút. Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là:
A. 39Km
B. 45Km
C. 2700Km
D. 10Km
Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có:
A. Ma sát
B. Trọng lực
C. Quán tính
D. Đàn hồi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: