Đăng Nhập
Trần Thái Tông viết 2 câu thơ "Người Lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong" nói về chiến công oanh liệt của quân xâm lược nào?
A. Nhà Tống (1075 - 1077)
B. Nhà Nguyên (1288)
C. Mông Cổ (1258)
D. Nhà Minh (1427)
Sách Tang thương ngẫu lục chép rằng: ông và Nguyễn Trãi ra mắt Lê Lợi tới 2 lần: lần đầu, hai ông đến và bỏ về sau khi thấy Lê Lợi xé thịt bằng tay và đưa lên miệng ăn. Bạn cho biết ông là ai?
A. Trần Nguyên Hãn
B. Phạm Đình Hổ
C. Trần Quang Khải
D. Lê Quý Đôn
Trần Nguyên Hãn (?-1429) là võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đánh thắng quân Minh xâm lược và lập thành nhà Hậu Lê. Ông cũng là một trong những công thần phải chịu cái chết bi thảm ở triều vua Lê Thái Tổ.Trần Nguyên Hãn " ra mắt " Lê Lợi tới 2 lần : lần đầu , hai ông đến và bỏ về sau khi thấy Lê Lợi xé thịt bằng tay và đưa lên mồm ăn ngay trong ngày giỗ?
C.Mác làm Tổng biên tập cho tờ báo nào vào năm 1842?
A. Biên niên Pháp Đức
B. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh
C. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
D. Báo sông Ranh
Ở Đông Nam Á, Đảng Cộng Sản được thành lập đầu tiên tại nước nào?
A. Việt Nam
B. Malaysia
C. Indonesia
D. Campuchia
Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản tri thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai(1919-1926) là: "từ viết tắc cho câu trả lời: Chuông rè(Ch.rè), An Nam trẻ(ANT)"
A. Ch.rè - ANT - Nhành lúa
B. Tin tức-Thời mới-Tiếng dân
C. Ch.rè - Tin tức - Nhành lúa
D. Ch.rè - ANT - Người nhà quê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: