Đăng Nhập
Cầu Tràng Tiền Huế bắt qua sông nào?
A. Sông Hồng
B. Sông Hương
C. Sông Hàn
D. Sông Thương
Đâu không phải là một phát minh của nhà bác học Edison?
A. Bóng đèn điện
B. Máy hát
C. Máy chiếu bóng
D. Máy tính bảng
Cầu Long Biên bắt qua sông nào?
A. Sông Cầu
B. Sông Đuống
C. Sông Hồng
D. Sông Thương
Đâu là tên bài thơ của nhà thơ "Trần Đăng Khoa"?
A. Hạt đậu làng ta
B. Hạt thóc làng ta
C. Hạt gạo làng ta
D. Hạt lúa làng ta
Ở những góc cua gấp trên đường đèo người ta thường đặt loại gương nào sau đây?
A. Gương chiếu hậu
B. Gương cầu lồi
C. Gương cầu lõm
D. Gương soi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: