Đăng Nhập
"Casino chips" thường thì màu nào có giá tri nhỏ nhất?
A. Trắng
B. Vàng
C. Đỏ
D. Xanh dương
Casino chips" thường thì màu nào có giá tri lớn nhất?
A. Đỏ
B. Xanh dương
C. Xanh lá
D. Đen
Câu nào sau đây chỉ trạng thái người mê mang không biết gì?
A. Bất di bất dịch
B. Bất khả xâm phạm
C. Bất đắc kỳ tử
D. Bất tỉnh nhân sự
Thiên thạch Hoba được phát hiện vào năm 1920 nặng khoảng 60.000 tấn tại nước nào?
A. Argentina
B. Nam Phi
C. Trung Quốc
D. Mông Cổ
Đâu là thiên thạch nặng nhất từng được phát hiện cho đến ngày nay?
A. Bacubirito
B. Ahnighito
C. Hoba
D. Mbosi
Hoba Thiên thạch với trọng lượng ước tính 60 tấn này được tìm thấy tại một nông trại ở Namibia năm 1920. Đây là thiên thạch nặng nhất từng được phát hiện, được cho là đáp xuống Trái đất từ hơn 80.000 năm trước

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: