Đăng Nhập
Khu rừng nổi tiếng Wychwood nằm ở quốc gia nào?
A. Tây Ban Nha
B. Anh
C. Peru
D. Brazil
Khu rừng có nhiều giai thoại, mỗi khi ai tới thăm giống như thử có ai đó chạm vào vai mình
Ai đã vào vai nữ chính trong phim "Nights in Rodanthe"?
A. Julia Roberts
B. Sophia Loren
C. Diane Lane
D. Elizabeth Taytor
Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán, Hai Bà Trưng đã chọn nơi nào làm kinh đô?
A. Mê Linh
B. Đại La
C. Đông Đô
D. Hoa Lư
Đâu không phải là tính chất vật lý của nhôm?
A. Dẻo
B. Dẫn điện tốt
C. Dẫn nhiệt tốt
D. Nặng
Đất nước nào sau đây có nhiều ngọn núi cao nhất thế giới?
A. Trung Quốc
B. Nepal
C. Peru
D. Columbia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: