Đăng Nhập
Nơi thờ các vị vua triều Nguyễn trong hoàn thành Huế có tên gọi là gì?
A. Hưng Tổ Miếu
B. Thái Tổ Miếu
C. Thế Tổ Miếu
D. Triệu Tổ Miếu
Đâu là tên một loại cây?
A. Ném đỉa
B. Đẩy tạ
C. Bắn cung
D. Phi lao
Người ta thường nói "Trần như..." gì?
A. Nhện
B. Sâu
C. Nhộng
D. Ong
Trong truyện cổ tích Tấm Cám, khi bị mẹ con Cám hại chết, Tấm đã biến thành loài chim nào?
A. Sẻ
B. Vàng anh
C. Yến
D. Quạ
Đâu là loài hoa đặc trưng cho thành phố Đà Lạt?
A. Phượng tím
B. Điên điển
C. Sen
D. Mẩu đơn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: