Đăng Nhập
Nhà thơ nào sau đây là một trong những thành viên của nhóm "Tự lực văn đoàn"?
A. Hàn Mặc Tử
B. Huy Cận
C. Xuân Diệu
D. Chế Lan Viên
Hạt của quả nào sau đây không ăn được?
A. Thanh long
B. Mít
C. Bàng
D. Nhản
Món ăn nào sau đây được chế biến bằng phương pháp rán?
A. Xôi
B. Cháo trai
C. Quẩy
D. Chè bưởi
Món ăn nào sau đây được chế biến bằng phương pháp rán?
A. Xôi
B. Cháo trai
C. Quẩy
D. Chè bưởi
Theo dân gian tháng nào là tháng ăn chơi?
A. Tháng chạp
B. Tháng giêng
C. Tháng hai
D. Tháng ba

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: