Đăng Nhập
Ai được xem là ông tổ nghề hát ca trù?
A. Phan Tôn Chu
B. Đoàn Nhữ Hài
C. Lục Giả
D. Nguyễn Khắc Hoạt
Đâu là nơi neo đậu của tàu thuyền?
A. Kho
B. Xưởng
C. Gác
D. Cảng
Của quý của con người được gọi là gì?
A. Bảo đảm
B. Bảo mẩu
C. Bảo hành
D. Bảo bối
Hình thức tồn tại bằng cách sống dựa trên cơ thể của vật chủ, gọi là gì?
A. Ký sinh
B. Ký gửi
C. Ký thác
D. Ký kết
Dạng vật chất nóng chảy do núi lửa hoạt động phun trào ra, gọi là gì?
A. Dung hòa
B. Dung môi
C. Dung nhan
D. Dung nham

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: