Đăng Nhập
Đồng Tháp là một tỉnh thuộc miền nào của Việt Nam?
A. Đông Nam Bộ
B. Tây Nam Bộ
C. Tây Nguyên
D. Nam Trung Bộ
Đồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, có nền nông nghiệp phát triển, là vựa lúa lớn thứ ba của Việt Nam, là tỉnh có chỉ số tăng trưởng GDP cao và chỉ số về cạnh tranh kinh tế đứng thứ 1 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 4 cả nước trong năm 2009.
Lăng Hồ Chủ Tịch được đặt tại nơi nào của Việt Nam?
A. Hà Nội
B. Tp. Hồ Chí Minh
C. Hải Phòng
D. Hà Nam
Ngày miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước?
A. 02/09/1975
B. 30/04/1975
C. 26/03/1975
D. 14/02/1975
Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. 30/04
B. 02/09
C. 14/02
D. 09/02
Việt Nam là nước có dân số đứng thứ mấy trên thế giới? (theo thống kê CIA World Factbook ước tính 2011)
A. 13
B. 14
C. 15
D. 12

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: