Đăng Nhập
Tờ báo đầu tiên của Cách mạng Nga là gì?
A. Dân tộc
B. Cùng khổ
C. Tia lửa
D. Búa liềm
Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Gia Lai
B. Sóc Trăng
C. Đà Nẵng
D. Lai Châu
Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học?
A. Galile
B. Acsimet
C. Newton
D. Pascal
Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên nằm ở tình nào?
A. Thiểm Tây
B. Giang Nam
C. Chiết Giang
D. Sơn Đông
Vào thời của Mendeleev, các nguyên tố chưa biết có Kí hiệu là gì?
A. X
B. M
C. U
D. Z

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: