Đăng Nhập
Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu gì?
A. Đỏ
B. Trắng
C. Xanh
D. Vàng
Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam thì được ánh sáng màu gì?
A. Vàng
B. Lục
C. Da cam
D. Màu nón chuối
Có thể tạo ra 'ánh sáng màu đen' bằng cách nào?
A. Trộn đỏ, vàng, cam
B. Trộn màu lam và tím
C. Trộn màu đỏ và trắng
D. Không thể trộn
Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?
A. Màu đỏ
B. Màu vàng
C. Màu da cam
D. Màu tím
Để có ánh sáng màu hồng nhạt, phải trộn hai màu nào với nhau?
A. Đỏ với lục
B. Đỏ với lam
C. Đỏ với tím
D. Đỏ với vàng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: