Đăng Nhập
Từ nào sau đây chỉ tên một loại động vật?
A. Bút
B. Sách
C. Vở
D. Mực
Đâu là tên một loại cỏ?
A. Hổ
B. Báo
C. Voi
D. Cáo
Dân gian có câu "lan lét như rắn mùng ..."?
A. Một
B. Hai
C. Năm
D. Mười
Đạo diễn bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" là ai?
A. James Cameroon
B. Wood Alen
C. Peter Jackson
D. Oliver Stone
Đạt 17 giải Oscar trên 30 đề cử
Cho đến năm 2013 Thái Lan đã mấy lần tổ chức SEA Games?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Cho đến 2013 thì Thái Lan đã tổ chức các kỳ Seagame 1959, 1967, 1975, 1985, 1995, 2007

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: