Đăng Nhập
Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang là chiến thắng vang dội giữa nghĩa quân Lam Sơn với quân xâm lược nào?
A. Tống
B. Nguyên Mông
C. Minh
D. Nam Hán
Tạp chí World Soccer đã bầu chọn ai là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 20?
A. Zidane
B. Pele
C. Ronado
D. Maradona
Các chuông nhỏ kết thành chuỗi, khi rung phát ra tiếng nhạc gọi là gì?
A. Chuông gió
B. Lục lạc
C. Đàn tơ rưng
D. Đàn tranh
"Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng" hai câu Kiều trên miêu tả mùa nào trong năm?
A. Xuân
B. Hạ
C. Thu
D. Đông
Bài thơ Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan có câu: "Lác đác bên sông chợ mấy nhà" Nói đến con sông nào?
A. Sông Thạch Hãn
B. Sông Gianh
C. Sông Bến Hải
D. Sông Thu Bồn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: