Đăng Nhập
Trong bài hát "Bố là tất cả" của nhạc sĩ Thập Nhất, em bé đã ví bố là gì?
A. Mặt Trời
B. Cánh Chim
C. Cành Hoa
D. Tàu Lửa
Đâu không phải là bài thơ của Trần Đăng Khoa?
A. Mèo con đi hoc
B. Con Bướm Vàng
C. Trăng sáng nhà em
D. Kể cho bé nghe
"Chà là" là gì?
A. Một loại con vật
B. Một loại cây
C. Một loại áo
D. Một loại nhà
Không có con vật nào sau đây?
A. Ong thợ
B. Ong chúa
C. Ong óng
D. Ong vò vẽ
Đâu là phim hoạt hình của điện ảnh Mỹ?
A. Câu chuyện đồ chơi
B. Kỳ đà cản mủi
C. Chiến binh bất tử
D. Jack and Jill

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: