Đăng Nhập
Dựa vào số khoanh trong thân cây có thể xác định được điều gi?
A. Độ cao
B. Loài cây
C. Tuổi đời
D. Độ cứng
Chuồn chuồn bay thấp báo hiệu điều gì?
A. Trời nắng
B. Trời sắp mưa
C. Trời râm
D. Trời âm u
Âm tiết được phát ra nhờ bộ phận gì trong cơ thể con ngươi?
A. Khí quản
B. Thanh quản
C. Thực quảng
D. Họng
Chỉ số thông minh được dựa trên đơn vị khoa học nào?
A. Thể tích đại não
B. Khối lượng đại não
C. Chỉ số IQ
D. Chỉ số BMI
Ở Bắc cực có khoảng bao nhiêu loài chim Cánh cụt?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: