Đăng Nhập
Để diễn tả những người nhà giàu hay khinh thường người khác gọi là gì?
A. Chanh chua
B. Chảnh
C. Đanh đá
D. Điêu ngoa
Lời bài hát "Cà phê miệt vườn" của Minh Vy "Anh vô cafe Anh ngồi coi có ... "?
A. hai tờ báo
B. ba tờ báo
C. bốn tờ báo
D. năm tờ báo
Điểm tiếp giáp giữa xương nọ và xương kia?
A. Mối nối
B. Khớp
C. Khủy
D. Chỏ
Đoạn nối hai dầu của xăm (ruột) xe đạp gọi là gì?
A. Mối hàn
B. Mối nối
C. Măng xông
D. Sắc xông
Đâu là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam?
A. Linh Trung
B. Dung Quất
C. Bình Dương
D. Tân Thuận

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: