Đăng Nhập
Có câu tục ngữ:"...hết bị đòn,...còn mất vơ.
A. Ăn
B. Uống
C. Ở
D. Mặc
Vì đây là câu hỏi dễ.
Huyện nào sau đây không nằm trong công viên địa chất toàn cầu của tỉnh Hà Giang?
A. huyện Đồng Văn
B. huyện Hoang Su phì
C. huyện Quản Bạ
D. huyện Yên Minh
huyên Hoàng Su Phi la di sản văn hóa công nhận ruộng bậc thang
Tỉnh nào sau đây vừa có 02 thành phố vừa có 02 thị xã?
A. Khánh Hòa
B. Lâm Đồng
C. Quảng Ninh
D. Quảng Nam
Quảng Ninh, 2 thành phố là Hạ Long(1994) và Móng Cái (2008). 2 thị xã là: Uông Bí(1961), Cẩm Phả(0956)
Năm 1404, Hồ Quý Ly đưa môn thi viết chữ và môn thi nào nữa vào trong kỳ thi hội?
A. Toán
B. Vẽ
C. Sử
D. Địa
Ai là người phát hiện ra vi trùng Lao?
A. Louis Pasteur
B. Thomas Hunt Morgan
C. Charles Darwin
D. Robert Koch
Ngày 24/3/1882 là một mốc quan trọng trong lịch sử y học. Trong buổi họp tại Viện Sinh lý học Berlin, bác sĩ Robert Koch, 39 tuổi, dõng dạc khẳng định: "Bệnh lao do một loại trực khuẩn gây ra!". Thế là thủ phạm của một trong "tứ chứng nan y" từng gây kinh hoàng cho cả thế giới đã được tìm thấy. Ông đã được trao giải Nobel dành cho Sinh lý và Y học cho các công trình về bệnh lao vào năm 1905. Ông cũng được coi là một trong số những người đặt nền móng cho vi khuẩn học.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: