Đăng Nhập
Quốc gia nào đăng cai Sea Games 2013?
A. Singaport
B. Malaysia
C. Myanmar
D. Thái Lan
Ai được coi là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong các khoa thi nho học ở Việt Nam?
A. Mạc Đỉnh Chi
B. Nguyễn Hiền
C. Nguyễn Trực
D. Lương Thế Vinh
Nguyễn Hiền (1234 - 1255) đỗ trạng nguyên khi 12 tuổi. Ông là người làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).Ông thi đỗ trạng nguyên khi mới 12 tuổi, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, tại khoa thi tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) thời vua Trần Thái Tông[2]. Cùng năm đó có Lê Văn Hưu 17 tuổi đỗ Bảng nhãn và Đặng Ma La 14 tuổi đỗ Thám hoa[3]. Đây cũng là khoa thi đầu tiên trong lịch sử đặt ra danh vị Tam khôi[2], bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Vì còn thiếu niên nên vua cho ông về quê 3 năm tu dưỡng, sau ra làm quan đến chức Thượng thư bộ Công. Về hưu, mất tại nhà. Có đi sứ Nguyên vài lần.
Nhà máy thủy điện Thác Mơ nằm trên dòng sông nào của nước ta?
A. Sông Bé
B. Sông Đồng Nai
C. Sông Sê-rê-pôk
D. Sông Sê San
Nhà máy thủy điện Thác Mơ là một nhà máy thủy điện trên sông Bé, thuộc địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước.Nhà máy có 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 75 Megawatt. Hàng năm, nhà máy có thể sản xuất 600 KWh. Thủy điện Thác Mơ được xây dựng từ năm 1991 và đi vào hoạt động từ năm 1995. Hồ chứa nước cho nhà máy hoạt động có mức nước dâng bình thường là 218 m, rộng 109 km2, dung tích 1,36 tỷ m3. Đập chính của thủy điện cao 50 m, rộng 7 m (đỉnh đập). Đập tràn dài 44 m.
Quả Lê-ki-ma khi chín có màu gì?
A. Trắng
B. Xanh
C. Vàng
D. Đỏ
Đâu là tên một tập thơ của nhà thơ Tố Hữu?
A. Từ Khi
B. Từ Lúc
C. Từ Dạo
D. Từ Ấy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: