Đăng Nhập
Nhóm nhạc nào mà các thành viên không phải là anh chị em ruột?
A. Hanson
B. Human Nature
C. The Moffats
D. The Corrs
"Giá đỗ" thường được làm từ loại đậu nào?
A. Đậu đen
B. Đậu xanh
C. Đậu đỏ
D. Đậu phụng
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng "Mẹ Nhu" được đặt tại thành phố nào?
A. Hải Phòng
B. Huế
C. Đà Nẵng
D. Nha Trang
Cây mạ được gọi là cây gi?
A. Cây ngô con
B. Cây lúa non
C. Mầm khoai lang
D. Cây sắn
Đâu không phải là hảng điện thoại?
A. Samsung
B. Nokia
C. Toyota
D. Sonyericsson

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: