Đăng Nhập
Nước chiếm bao nhiêu % diện tích Trái đất ?
A. 1/2
B. 1/3
C. 3/4
D. 2/5
Loài động vật nào lớn nhất trên trái đất ?
A. Voi
B. Bạch tuộc khổng lồ
C. Cá heo
D. Cá voi
Khí cầu bay được nhờ gì ?
A. Khí nóng
B. Gió
C. Điện
D. Hơi nước
Dơi xác định phương hướng nhờ cơ quan cảm giác nào?
A. Thính giác
B. Thị giác
C. Khứu giác
D. Vị giác
Dựa vào số khoanh trong thân cây có thể xác định được điều gi ?
A. Độ cao
B. Loài cây
C. Tuổi
D. Độ cứng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: