Đăng Nhập
Hoạt động của vi khuẩn lactic được ứng dụng để thực hiện quá trình nào sau đây?
A. Làm nước mắm
B. Muối dưa
C. Làm tương
D. Làm giá đỗ
Khăn Mơ-tơ-ra là khăn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ dân tộc nào?
A. Chăm
B. Xơ-Đăng
C. Khơ Me
D. Khơ Mú
Chăm ở An Giang,có đủ màu sắc+ kim tuyến theo dọc
"Dây thìa canh" dùng để chữa bệnh gì?
A. Gút
B. Mỡ máu cao
C. Tiểu đường
D. Sỏi thận
Còn gọi là dây muối, có tác dụng làm mất vi đường
Đâu là tên một loại cây?
A. E lệ
B. Thẹn thùng
C. Ngượng ngập
D. Xấu hổ
Cái sào thường làm từ vật liệu gì?
A. Nhựa
B. Tre
C. Sắc
D. Giấy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: