Đăng Nhập
Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào năm nào?
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007
Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương(APEC) gồm bao nhiêu thành viên?
A. 18 thành viên
B. 20 thành viên
C. 21 thành viên
D. 25 thành viên
Đại hội Đảng lần thứ mấy đã đề ra đường lối đổi mới?
A. Lần thứ 4
B. Lần thứ 5
C. Lần thứ 6
D. Lần thứ 7
Ngày nào được lấy là ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam?
A. 9/1/1950
B. 9/2/1950
C. 9/3/1950
D. 9/4/1950
Darwin là người của nước nào?
A. Áo
B. Anh
C. Pháp
D. Thụy Sỹ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: