Đăng Nhập
Mặt đế của dép thường có khía có tác dụng gì?
A. Tăng ma sát
B. Giảm ma sát
C. Tăng quán tính
D. Giảm quán tính
Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để:
A. Tăng ma sát trượt
B. Tăng ma sát lăn
C. Tăng ma sát nghỉ
D. Tăng quán tính
Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là lục gì?
A. Ma sát trượt
B. Ma sát nghỉ
C. Ma sát lăn
D. Lực quán tính
Khi xe đạp đang chuyển động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh xe, lực tương tác giữa má phanh và vành bánh xe là:
A. Ma sát trượt
B. Ma sát lăn
C. Ma sát nghỉ
D. Lực quán tính
Người thợ may sau khi đơm cúc áo thường quấn thêm vài vòng chỉ quanh cúc để:
A. Tăng ma sát lăn
B. Tăng ma sát nghỉ
C. Tăng ma sát trượt
D. Tăng quán tính

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: