Đăng Nhập
Đảo nào có diện tích lớn nhất thuộc quần đảo Trường sa?
A. Nam Yết
B. Ba Bình
C. Trường Sa Lớn
D. Sinh Tồn
Tào Phớ thường có màu gì?
A. Đen
B. Đỏ
C. Da Cam
D. Trắng
Từ nào sau đây chỉ tên một loại cây?
A. Tai Ương
B. Tai Tiếng
C. Tai Chua
D. Tai Hại
Giác quan nào ở loài chó phát triển mạnh nhất?
A. Khứu Giác
B. Xúc Giác
C. Thính Giác
D. Thị Giác
Phòng giảng bài ở các trường Cao đẳng, Đại Học gọi là gì?
A. Giảng Phòng
B. Giảng Khoa
C. Giảng Đường
D. Giảng Lớp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: