Đăng Nhập
Cửa "Ba Lạt" là cửa sông đổ ra biển của con sông nào?
A. Sông Thái Bình
B. Sông Hồng
C. Sông Mã
D. Sông Danh
Cửa "Thần Phù" là cửa sông đổ ra biển của con sông nào?
A. Sông Hồng
B. Sông Cả
C. Sông Đáy
D. Sông Bạch Đằng
Hoa nào còn có tên gọi là "hoa trứng gà"?
A. Hoa Bách Hợp
B. Dạ Lan
C. Dạ Hợp
D. Hải Đường
Đây là một loài hoa đặc hữu của Việt Nam cây mọc ở núi cao 1.600m so với mực nước biển, hoa thơm, màu trắng ngà, nỡ vào tháng năm,
Hoa "Dâm Bụt" là quốc hoa của nước nào?
A. Malaysia
B. Indonesia
C. Srilanca
D. Myanmar
Quốc hoa của Malaysia là Bunga raya (hoa dâm bụt - Hibiscus rosa-sinensis). Năm cánh của loài hoa đỏ thắm này tượng trưng cho năm nguyên tắc quốc gia.
"Đại Việt sử ký tục biên" là công trình biên tập lịch sử của ai?
A. Ngô Lê Cát
B. Lê Văn Hưu
C. Phan Phù Tiên
D. Phạm Đình Toái

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: