Đăng Nhập
Đâu là một loại thực vật?
A. Địa liền
B. Địa tô
C. Địa đạo
D. Địa chí
Danh từ nào dùng để chỉ "Đô la Mỹ" nằm trong tay những người ở ngoài nước Mỹ?
A. Đô la quốc tế
B. Đô la ngoài Mỹ
C. Đô la thế giới
D. Đô la Châu Âu
Tỉnh nào thời nhà Lê - Mạc được gọi là Tây đô?
A. Gia Định
B. Nghệ An
C. Lai Châu
D. Thanh Hòa
"Đồng thau" là hợp kim đồng với kim loại nào?
A. Sắt
B. Vàng
C. Bạc
D. Kẽm
Kẽm thường chiếm 50%, ngoài ra thường còn có thể có các kim loại hác như nhôm, sắt, măngan, Nike... chiếm khoảng 10%
Dầu KO (Dầu Kêrôsin) là tên khác của loại nhiên liệu nào?
A. Dầu hỏa
B. Dầu Diesel
C. Dầu ma dút
D. Dầu sinh học

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: