Đăng Nhập
Đâu là một từ để chỉ những người đã có tuổi nhưng chưa phải là già?
A. Son sắc
B. Sồn sồn
C. Sỗ sàng
D. Sồ sề
Đâu là một tính từ?
A. Sơ hở
B. Sơ sài
C. Sơ suất
D. Sờ sẫm
"Tà tà bóng ngã về tây" (Nguyễn Du) là câu thơ miêu tả thời gian nào trong ngày?
A. Sáng sớm
B. Buổi trưa
C. Hoàng hôn
D. Lúc nữa đêm
Đâu là một phương pháp chế biến thực phẩm?
A. Tái
B. Tai
C. Tại
D. Tài
Chuyện một người con trai dùng lời ngon ngọt, để làm siêu lòng người con gọi là gì?
A. Tán tỉnh
B. Tán ốc
C. Tán sắc
D. Tán xạ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: